Lusi

Үүлдэр: Померан / Pomeranian dog

Төрсөн огноо:
Эзэмшигч: Emma
Үржүүлэгч: Amozan амьтаны дэлгүүр
Эцэг:
Эх:
Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.08
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт