Khartsaga

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.01.9
Эзэмшигч: Батболд
Үржүүлэгч: Батболд
Эцэг:

Уугуул

Эх:

Уугуул

Хүйс: famale
Бүртгэгдсэн: 2021.03.27
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт