Jerry

Үүлдэр: Toy terrier

Төрсөн огноо: 2021-06-28
Эзэмшигч: Б.Эрдэнэчимэг
Үржүүлэгч: Хишигбаяр
Эцэг:

БИНГО

Эх:

МОЛЯ

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.28
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт