Gunj

Үүлдэр: Голден

Төрсөн огноо: 2020.04.01
Эзэмшигч: Г.Бархасбадь
Үржүүлэгч: Сүхээ
Эцэг:

МАХ

Эх:

BELLA

Хүйс: famale
Бүртгэгдсэн: 2021.04.16
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт