Basar

Үүлдэр: Түвд мастиф

Төрсөн огноо: 2021.02.13
Эзэмшигч: Өгөөдэй
Үржүүлэгч:
Эцэг:

Танк

Эх:

Хараацай

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.17
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт