Bambar

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2012.01
Эзэмшигч: Өгөөдэй
Үржүүлэгч:
Эцэг:

Уугуул

Эх:

Уугуул

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.17
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт