Baavgai

Үүлдэр: Түвд мастиф

Төрсөн огноо: 2021.02.13
Эзэмшигч: Б Батбаяр
Үржүүлэгч: Б Батбаяр
Эцэг:

БАМБАР

Эх:

БААВГАЙ

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.23
Микрочип: 900201708810986
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт