Үнэнч анд Пегас

Үүлдэр: Орос овчарка /Босточные е

Төрсөн огноо: 2019.11.15
Эзэмшигч: Н.Соёлбат
Үржүүлэгч: Naraa Mongol
Эцэг:

Гранд / Naraa Mongol

Эх:

Үнэнч анд ҮЛЭМЖ

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.09.28
Микрочип: 900201708810963
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт