Үнэнч анд АННА

Үүлдэр: Орос овчарка /Босточные е

Төрсөн огноо: 2018.06.15
Эзэмшигч: Н.Соёлбат
Үржүүлэгч: Н.Соёлбат / Үнэнч анд нөхөд үржлийн газар
Эцэг:

Альфа /Naraa Mongol

Эх:

Үнэнч анд Лиза

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.04.05
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт