Үнэнч анд АНИР

Төрсөн огноо: 2019.04.20
Эзэмшигч: Н.Соёлбат
Үржүүлэгч: Н.Соёлбат / Үнэнч анд нөхөд үржлийн газар
Эцэг:

Альфа /Naraa Mongol

Эх:

Үнэнч анд ЛИЗА

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.04.20
Микрочип: 900201708810971
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт