Хойлог

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2019.12.25
Эзэмшигч: Ц.Батмөнх
Үржүүлэгч: Уугуул
Эцэг:

Баавгай

Эх:

Шаргай

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.14
Микрочип: 900219000225753
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт