Пэрси

Үүлдэр: Лабордор

Төрсөн огноо: 2015.03.14
Эзэмшигч: Ганцэцэг
Үржүүлэгч: Алтанбулгийн Гаалиас авч байсан
Эцэг:

Эцэг нь Алтанбулгийн Гааль дээр хил хамгаалагч нохой

Эх:

Эх нь мөн адил хил хамгаалагч

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021-2-27
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Бидний хайртай нохой Пэрси