Мягмар

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.1
Эзэмшигч: Оюунтуяа
Үржүүлэгч: Уугуул
Эцэг:

Хасар

Эх:

Бөмбөөл

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.14
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт