Мантгар

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.11.29
Эзэмшигч: Д.Дэлгэрбат
Үржүүлэгч: Уугуул анд үржлийн газар
Эцэг:

Мангас

Эх:

Бөөндий

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.04
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт