Манлай АТАР

Үүлдэр: Миний ҮНЭНЧ АНД / Бусад

Төрсөн огноо: 2020.12.12
Эзэмшигч: Баярбат
Үржүүлэгч: Мөнхболд
Эцэг:

АКУЛ

Эх:

Манлай ПЭЭДГЭР

Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.09.13
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Эцэг: АКУЛ

Эх: Манлай ПЭЭДГЭР