Люди

Үүлдэр: Герман хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2020.12.02
Эзэмшигч: Б.Зоригтбаатар
Үржүүлэгч: Хувь хүн
Эцэг:

Tod von Khurts Kharts

Эх:

Жэки

Хүйс:
Бүртгэгдсэн:
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт