Кики

Үүлдэр: Доберман

Төрсөн огноо: 2017.6.15
Эзэмшигч: Ж.Мөнхзул
Үржүүлэгч:
Эцэг:

MAKC

Эх:
Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.07.01
Микрочип: 900219000082871
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Кензи 2021.06.27
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт
Кензи 2021.09.03 3 эр , 3 эм

2021.06.27 нд Кензи дуудлагатай нохойтой нийлүүлсэн, төрөлт 2021.09.03

3 эр, 3 эм гөлөг хийсэн.