Кики

Үүлдэр: Доберман

Төрсөн огноо: 2017.6.15
Эзэмшигч: Ж.Мөнхзул
Үржүүлэгч:
Эцэг:

MAKC

Эх:
Хүйс: эм
Бүртгэгдсэн: 2021.07.01
Микрочип: 900219000082871
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт