Жесси

Үүлдэр: Герман хоньч нохой

Төрсөн огноо: 2018.7.1
Эзэмшигч: Ж.Анхбаяр
Үржүүлэгч: Узбекстан улс
Эцэг:

Узбекстан улс

Эх:

Узбекстан улс

Хүйс: famale
Бүртгэгдсэн: 2021.04.17
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт