Жерри

Үүлдэр: Голден

Төрсөн огноо: 2020.06.19
Эзэмшигч: Нарангэрэл
Үржүүлэгч: 108 гөлөг амьтаны дэлгүүр
Эцэг:

тодорхой бус

Эх:

тодорхой бус

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.18
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
2020 Миний үнэнч анд дурсамж Цахим уралдаанд 3-р байр
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт