Дуулим

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.01
Эзэмшигч: С.Ренчинжамц
Үржүүлэгч: Уугуул / Баянчандмань
Эцэг:

Уугуул / Баянчандмань

Эх:

Уугуул / Баянчандмань

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.09
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт