Боохой

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.01.29
Эзэмшигч: Д.Баярсайхан
Үржүүлэгч: Д.Баярсайхан
Эцэг:

Уугуул Баавгай

Эх:

Бүргээ

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.01
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт

Эцэг уугуул баавгай, Эх Бүргээ нь ХАВТ ХАСАР үржлийн газрын ХАСАР, Пааваг 2-ын төл