Барс

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2021.01.03
Эзэмшигч: Б.Алтангэрэл
Үржүүлэгч: Өмнөговь Уугуул
Эцэг:

Өмнөговь Уугуул

Эх:

Өмнөговь Уугуул

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.02
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт