Баавгай

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.01.14
Эзэмшигч: Д.Анхбаяр
Үржүүлэгч: Д.Анхбаяр
Эцэг:

Уугуул

Эх:

Уугуул

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.11
Микрочип:
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт