Альфа

Үүлдэр: Орос овчарка /Босточные е

Төрсөн огноо: 2021.06.11
Эзэмшигч: Н.Асдөл
Үржүүлэгч: Н.Соёлбат / Үнэнч анд нөхөд үржлийн газар
Эцэг:

Үнэнч анд Пигас

Эх:

Үнэнч Анд АНИР

Хүйс: эр
Бүртгэгдсэн: 2021.09.28
Микрочип: 900201708810975
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт