Азаа

Үүлдэр: Монгол нохой / Банхар

Төрсөн огноо: 2020.02.20
Эзэмшигч: Мөнхбат
Үржүүлэгч: Мөнхбат
Эцэг:

Аянга

Эх:

Данхар хар

Хүйс:
Бүртгэгдсэн: 2021.03.07
Микрочип: 900219000138022
Он Үзэсгэлэн, тэмцээний нэр Ангилал Оролцсон байдал
Нийлсэн нохой Нийлсэн огноо
Нийлсэн нохой Төрсөн огноо Төрөлт