Нэвтрүүлэг

Анхлан нохой тэжээх үед анхаарах асуудлууд

Анхлан нохой тэжээх үед анхаарах асуудлууд   https://www.youtube.com/watch?v=BF5r1Ws_jrk

2021-01-08

Өмнөговь аймаг “Чономбар” үржлийн газрын танилцуулга

https://www.youtube.com/watch?v=HP8mgj64Q7Y&feature=emb_logo

2020-11-28