Мэдээ

Ярилцлагууд

Нэвтрүүлэг

Цагдаагийн байгууллагад гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөх хөөх үйл ажиллагаанд албаны нохойг оролцуулаад 70 жилийн нүүрийг үзэж байна.

Албаны ноход / Хил хамгаалах газар

Анхлан нохой тэжээх үед анхаарах асуудлууд